Olav Thon Gruppen: Årsrapport


Olav Thon Gruppens årsrapport 2015 er designet med utgangspunkt i den nye grafiske profilen Amfi Kreativ har utarbeidet for konsernet. Utstrakt bruk av farger står sentralt sammen med en generell justering av layout og typografi. Det er også laget et fast designelement bestående av små ruter som symboliserer de mange forretningsområdene konsernet er involvert i

Kunde: Olav Thon Gruppen

Prosjekt: Print

Kategori: OTG konsern