Østfoldhallene

Merkevareprosess og ny grafisk profil


I lys av den økte konkurransen ønsket Østfoldhallene å fornye seg og tydeliggjøre posisjonen som det ledende kjøpesenteret i regionen. Det ble gjennomført en grundig merkevareprosess hvor vi ville finne ut hva Østfoldhallene skal være, hva senteret skal stå for og hvilken rolle det skal ha i folks liv.

Resultatet av merkevareprosessen ble oppsummert i en brand book hvor blant annet merkets oppgave og fremtidsbilde, merkeverdier og visjon ble definert. Metoden vi brukte i prosessen var Simon Sineks «The Golden Circle», hvor utgangspunktet er at folk ikke kjøper hva du gjør, men hvorfor du gjør det.

Kunde: Østfoldhallene

Kategori: Kjøpesenter

Østfoldhallenes merkeløfte:

Jeg brenner for hverdagen, for mandagen like
mye som fredagen og lørdagen, de dagene det er flest
av i livet. Og for å sette farge på dem alle sammen.

Østfoldhallene i ny drakt

 

Som en naturlig følge av merkevareprosessen og for at Østfoldhallene skal ha et utseende som harmonerer med de nye definerte verdiene, ble også den grafiske profilen revidert. Resultatet ble en total makeover.

Den gamle logoen ble erstattet med en ny, tidsriktig men samtidig klassisk logo. Logosymbolet gir rom for variasjon, det er gjenkjennbart i form og farge, og det er spillerom for animasjon på digitale flater.

Fonter, farger og bilde-maner ble også fornyet, og sammen med en omfattende oppussing av selve senteret fremstår Østfoldhallene i dag som en ny og attraktiv destinasjon for folk i hele Østfold-regionen.

 


 

 

«Vi er vennlige, naturlige og usnobbete, har glimt i øyet og bruker gjerne humor hvis det kan løfte budskapet»