Vi laget et felles «Trygg handel»-symbol som ble brukt i all kommunikasjon fra kjøpesentrene.

Konsept «Trygg Handel»


Da pandemien var et faktum i mars 2020 måtte handelen og kjøpesentrene skifte fokus over natten. Fra da handlet det om smittebegrensning, ikke om salgskampanjer og aktiviteter som samlet masse mennesker.

For oss som byrå dreide nå alt seg om å lage smittevernkommunikasjon, først og fremst for kjøpesentrene, men også for andre forretningsområder i Olav Thon Gruppen. Konseptet «Sammen skaper vi trygg handel» ble skapt og dannet grunnlaget for all kommunikasjon.

Det ble laget fysisk materiell til sentrene og innhold til digitale flater, etter hvert ble det også produsert animasjoner og innhold til SoMe.

Som en følge av redusert fysisk handel og tidvis stengte butikker, har netthandelen økt under pandemien. Dette er en utfordring for handelen, derfor laget vi kampanjer som oppfordret til lokal handel. I forlengelsen av det valgte vi også å rette søkelyset mot den viktige rollen mange kjøpesentre har som lokal møteplass. Resultatet ble blant annet en serie små filmer som knytter kjøpesenteret og menneskene sammen.

Kunde: Olav Thon Gruppen kjøpesenter

Prosjekt: Trygg Handel

Kategori: OTG Konsern

Se flere elementer her

Det ble laget animasjoner og små filmer med fokus på lokal handel.